20. 4. 2016

Ploščati grelci

Uporaba:
Ploščati grelec se uporablja enako kot cevni. V industrijskih procesih, kjer ni potrebe po visokih temperaturah (čevljarska, šiviljska, gumarska, tekstilna industrija). Dimenzije ploščatih grelcev prilagodimo željam naročnika. Največja moč je 6,5 W/cm2. Grelna žica je navita okrog jedra iz mikanita ali iz naravnega skrilavca. Električni priključek je iz bakrene, NiCr ali močno legirane žice, izolirane s silikonom ali steklenimi vlakni, lahko tudi z vijaki ali aparatnim natikalom. Priključek je na mestu, ki ga izbere naročnik.

Zgradba:
ohišje: iz medenine, svetlo vlečene ali bele kovine (po želji tudi brez ohišja)
debelina: od 2,5 do 10 mm
grelna žica: ploščata, močno legirana, odporna na visoke temperature, navita na mikanit, ki prenese 800 °C

Priključek:

Izvedbe:
– s silikonsko žico,
– z močno legirano žico,
– z vijaki ali
– z aparatnim natikalom.
Priključek izdelamo na mestu, ki ga želi naročnik.

Naročanje:
V naročilu naj bodo zajete glavne karakteristike želenega grelca (napetost, moč, dolžina, širina, izvedba in mesto izvoda električnega priključka). Po možnosti priložite skico ali vzorec. Pri grelcih, kjer so izvodi žični in vodoravno vzporedni s ploščinskim delom grelca, je možno tudi naročilo tudi po kodi.

Primer:
Želimo naročiti grelce 110 V, 200 W, širine 30 mm in dolžine 200 mm. Izvod dolžine 400 mm. Koda: P.110.200.30.200, l je 400 mm (P=ploščati grelec, 110=napetost v V, 200=moč v W, 30=širina grelca, 200=dolžina grelca, l=dolžina izvoda).